při prvním pokusu o sraz PONOREK se sjelo 7 kusů   ... poprvé v tábořišti Stvořidla na Sázavě ...

v sobotu jsme vyrazili na výlet na hrad v Haškově Lipnici

černobílé fotky
bw

upravené fotky
mod


1  2

3   4   5

6   7   8

9   10   11

13   14   15

16   21

17   19   18

12